Αντισυνταγματική έκρινε τη φορολόγηση των επιδομάτων ενημέρωσης βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια των γιατρών του ΕΣΥ η Ολομέλεια του ΣτΕ.

Η άποψη είχε διατυπωθεί από το Β’ Τμήμα του ΣτΕ και επικυρώθηκε και από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ότι τα επιδόματα αυτά των γιατρών του ΕΣΥ δίνονται για κάλυψη των πρόσθετων δαπανών, στις οποίες οι γιατροί υποβάλλονται και οι οποίες από τη φύση τους κρίνονται από τον νομοθέτη αναγκαίες πρ��ς εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Όπως αναφέρει το ΣτΕ, τα επιδόματα αυτά δεν αποτελούν προσαύξηση μισθού και δεν υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματος.

Υπενθυμίζεται, ότι τον Ιανουάριο η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει αντισυνταγματική τη φορολόγηση των επιδομάτων δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια, καθώς και το ειδικό ερευνητικό επίδομα που λαμβάνουν τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων.