Λίγο περισσότερα από 500 χλμ. και... μερικά εκ. ευρώ χωρίζουν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη!

Σε ανακοίνωσή του για το ζήτημα χρηματοδότησης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) το υπουργείο Οικονομικών κάνει λόγο για «διαχρονικό πρόβλημα» και για δημόσια επιβάρυνση που υπερβαίνει «κατά πολύ την πρόβλεψη του Κρατικού Προϋπολογισμού».


Όπως αναφέρει το οικονομικό επιτελείο, την περίοδο 2007-2013 κατά μέσο όρο η επιβάρυνση κινήθηκε στο επίπεδο των 115 εκατ. ευρώ ετησίως!

Μάλιστα, το υπουργείο Οικονομικών προβαίνει σε μία συγκριτική αξιολόγηση με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) για να δείξει την τεράστια διαφορά στη δημόσια επιβάρυνση.

Για την περίοδο 2007-2013:

• Η μέση ετήσια επιδότηση ανά όχημα ήταν 210.548 ευρώ προς τον ΟΑΣΘ, όταν προς τον ΟΑΣΑ ανήλθε στις 55.878 ευρώ.
• Η μέση ετήσια επιδότηση ανά εργαζόμενο ήταν 50.046 ευρώ προς τον ΟΑΣΘ, όταν προς τον ΟΑΣΑ ανήλθε στις 16.885 ευρώ.
• Η μέση ετήσια επιδότηση ανά επιβάτη ήταν 0,81 ευρώ προς τον ΟΑΣΘ, όταν προς τον ΟΑΣΑ ανήλθε στα 0,21 ευρώ.

Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει στη συνέχεια ότι ήδη έχει καταβληθεί στον ΟΑΣΘ το ποσό των 48 εκ. ευρώ που είναι η επιχορήγηση του 2014, ενώ τονίζει ότι έχει ασκήσει έφεση στο ποσό των 49,8 εκ. ευρώ που επιδικάστηκε στον ΟΑΣΘ με την αριθμ. 18/2013 Διαιτητική Απόφαση.