​Μετά και από την τελευταία παράταση που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, την Δευτέρα 14 Ιουλί��υ, λήγει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Αν χάσετε την προθεσμία και καταθέσετε την φορολογική σας δήλωση εκπρόθεσμα θα υπάρχουν και επιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, θα χάσετε τις εκπτώσεις στις δαπάνες που εκπίπτουν, όπως τόκοι στεγαστικών δανείων και ενοίκια, θα πληρώσετε φόρο ίσο με το 2,5% του εισοδήματός σας, ενώ θα χάσετε και την έκπτωση από τις αποδείξεις. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά θα σας χρεώσουν με 1% επί του φόρου, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Στην περίπτωση τώρα που η δήλωσή σας είναι μηδενική ή έχετε επιστροφή, αν την καταθέσετε εκπρόθεσμα θα σας επιβληθεί το κατώτατο πρόστιμο που είναι 39 ευρώ.

Για να μην βάλετε λοιπόν κι άλλο το χέρι στην τσέπη… σπεύσατε.