​Διαδοχικές συναντήσεις με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα και την ηγεσία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα έχει σήμερα η τρόικα.

Η τρόικα αναμένεται να ζητήσει την ενίσχυση της εποπτείας για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και την καλύτερη παρακολούθηση εκ μέρους του ΤΧΣ της προόδου των τραπεζών σε ότι αφορά στον περιορισμό των μεγάλων χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) που διαθέτουν, με την υιοθέτηση βασικών δεικτών απόδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες θα πρέπει να ξεκινήσουν να αναφέρονται με βάση τους συγκεκριμένους δείκτες από τα τέλη Ιουνίου 2014, ενώ οι πλήρεις αναφορές θα αρχίσουν από τα τέλη Δεκεμβρίου. Παράλληλα, θα πρέπει να εξετάσουν και εναλλακτικές για την βελτίωση της ανάκτησης κεφαλαίων από υπό ρευστοποίηση στοιχεία.

Σημειώνεται πως την Τρίτη θα γίνει σύσκεψη του Συμβου��ίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τους εκπροσώπους των δανειστών προκειμένου να εξετασθούν όλα τα παραπάνω θέματα.