​Την δυνατότητα να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν περισσότεροι από 150.000 ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ και τον ιδιωτικό τομέα μέσα στο 2014.

Για να το πετύχει κανείς αυτό είναι απαραίτητο να προχωρήσει σε αναγνώριση των πλασματικών ετών, έχοντας ωστόσο κατά νου πως το πλασματικό εξάμηνο δεν χρησιμοποιείται πλέον για τη θεμελίωση δικαιώματος αλλά μόνο για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Η συμπλήρωση της 35ετίας γίνεται με χρήση όλων των χρόνων που έχουν διανυθεί σε φορείς κύριας ασφάλισης αλλά και των πλασματικών ετών (στρατός, σπουδές, τέκνα, ανεργία).

Παράλληλα, μπορεί να επισπευστεί η συνταξιοδότηση με δωρεάν αναγνώριση πλασματικών ετών. Οι ασφαλισμένοι δεν θα χρειαστεί να καταβάλουν ούτε ένα ευρώ στις συγκεκριμένες κατηγορίες πλασματικών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ ανεργία, η επιδοτούμενη κύηση και λοχεία και η επιδοτούμενη ασθένεια.

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που "συμφέρει" η παραμονή στην εργασία από την πρόωρη έξοδο στην σύνταξη. Όταν για παράδειγμα ο ασφαλισμένος έχει μικρό χρόνο στο Δημόσιο και μεγάλο χρόνο διαδοχικής .

Στην περίπτωση που η ασφάλιση διακοπεί απότομα ο ασφαλισμένος μπορεί μόνος του να συνεχίσει να καλύπτει τις εισφορές του ώστε να φτάσει τον απαραίτητο χρόνο.

BINTEO STAR