​Ευχάριστα ν��α μας φέρνει ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS, καθώς αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε «Β» από «CCC» ενώ, παράλληλα, αναβάθμισε το outlook σε σταθερό από αρνητικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διεθνή οίκου, ο κίνδυνος αποχώρησης της Ελλάδας από το ευρώ έχει υποχωρήσει.

Η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος προσαρμογής δείχνει ότι οι διεθνείς πιστωτές της χώρας πιθανότατα θα συνεχίσουν να παράσχουν στήριξη, επισημαίνει ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS.

«Η επιβράδυνση στον ρυθμό της συρρίκνωσης της οικονομίας και οι προσδοκίες ότι το ΑΕΠ θα αρχίσει να αναπτύσσεται και πάλι από εφέτος θα βοηθήσει τις προσπάθειες της Ελλάδας να μειώσει το χρέος», τονίζεται στην ανακοίνωση του οίκου.