Σε δύο προγράμματα «συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για 8.200 άνεργους νέους» κατέληξαν τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας σήμερα, σε συνεννόηση με τον υφυπουργό Ανάπτυξης Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει συνολικό προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ και αφορά στην κατάρτιση 7.000 αποφοίτων ΙΕΚ. Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αντιστοίχως το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας έχει συνολικό προϋπολογισμό 14,4 εκατ. ευρώ και αφορά στην κατάρτιση 1.200 νέων άνεργων επαγ��ελματιών υγείας στον τομέα της πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 200 ώρες θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση διάρκειας 8 μηνών σε μονάδες και υπηρεσίες του ΠΕΔΥ πανελλαδικά.