​Την εντατικοποίηση της διενέργειας επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων ζήτησε με εγκύκλιό της προς τις εφορίες η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται πως είναι «επιτακτική» η εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων στις τουριστικές περιοχές και πως οι προϊστάμενοι των εφοριών θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.

Τα συνεργεία θα διενεργούν μερικούς επιτόπιους ελέγχους τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες, όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Οι «ράμπο» δηλαδή σε αντίθεση με αυτά που έλεγαν μέχρι πρόσφατα κάποια δημοσιεύματα πως δεν θα γίνονται έλεγχοι μετά τις 10 το βράδυ, θα κυκλοφορούν 24ώρες το 24ωρο και… Σαββατοκύριακα.

Κάθε ένα συνεργείο θα αποτελείται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους, ενώ εάν στη Δ.Ο.Υ. υπηρετεί υπάλληλος που υπηρετούσε στο Σ.Δ.Ο.Ε. και μετατέθηκε σε αυτήν θα σ��μμετέχει υποχρεωτικά σε αυτά τα συνεργεία.

Ειδικότερα έλεγχος θα διενεργείται κυρίως όσον αφορά τη διακίνηση των αγαθών, την πώληση αυτών και την παροχή υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, θα εξετάζεται αν εκδόθηκαν τα οριζόμενα φορολογικά στοιχεία (Α.Λ.Π., Α.Π.Υ., τιμολόγια, έγγραφα μη τιμολογηθέντων αγαθών κ.λ.π.) για τη διακίνηση και την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιτηδευματιών ή μεταξύ επιτηδευματιών και ιδιωτών- καταναλωτών.

Εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση φορολογικού στοιχείου, τα μέλη του συνεργείου θα εισέρχονται στην επαγγελματική εγκατάσταση, θα αναφέρουν την ιδιότητά τους, θα επιδεικνύουν την εντολή ελέγχου και την αστυνομική τους ταυτότητα και θα επα��ηθεύουν την παράβαση, θεωρώντας ταυτόχρ��να τα βιβλία και τα στοιχεία της επιχείρησης (ημερομηνία ελέγχου, ονοματεπώνυμο υπαλλήλων, υπογραφές). Στη συνέχεια θα ελέγχουν αν αποδόθηκαν οι επιρριπτόμενοι και παρακρατούμενοι φόροι (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Αμοιβές τρίτων κλπ.) θα αναζητείται η υποβληθείσα δήλωση και η σχετική ταυτότητα οφειλής.

Ακόμη αναφέρεται πως ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις επιχειρήσεων εστιάσεως και αναψυχής (π.χ. ταβέρνες, εστιατόρια, ψησταριές, πιτσαρίες, καφενεία, μπαρ κ.λ.π.), η είσοδος εντός του καταστήματος ή στους εξωτερικούς χώρους αυτού είναι απαραίτητη, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκδοση φορολογικών στοιχείων για την επιτόπια κατανάλωση φαγητών, ποτών κλπ..

Σε περίπτωση που από τις υποβληθείσες δηλώσεις ΦΠΑ (εκκαθαριστικές ή περιοδικές) επιχειρήσεων που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που υπόκεινται σε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ (π.χ. φαρμακεία, εστιατόρια κλπ.) προκύπτουν υπόνοιες μετακύλησης του Φ.Π.Α. στο χαμηλότερο συντελεστή, η αρμόδια για τον έλεγχο εφορία θα προβαίνει στις περαιτέρω δικές της ενέργειες (έκδοση εντολής μερικού ελέγχου).

Ακόμη, σημειώνεται ότι η μη επιτόπια επίδειξη των δηλώσεων ΦΠΑ και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων δεν αποτελεί κατ' αρχήν παράβαση. Αν δηλαδή κάποιος επιχειρηματίας έχει τα χαρτιά στον λογιστή του δεν σημαίνει ότι θα φάει και πρόστιμο. Το πρόβλημα για αυτόν θα προκύψει αν …. στην περίπτωση που του τα ζητήσουν δεν τα προσκομίσει .