Την αναστολή ή απενεργοποίηση του ΑΦΜ σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα για περιπτώσεις φοροδιαφυγής προωθεί το υπουργείο Οικονομικών.

Σε άρθρο που συμπεριλήφθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπεται πως η φορολογική διοίκηση «δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή άλλο αδίκημα».

Δεδομένου ότι χωρίς ΑΦΜ είναι αδύνατη σχεδόν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, το ΥΠΟΙΚ ευελπιστεί ότι με αυτό τον τρόπο οι φοροφυγάδες θα εμφανίσουν έσοδα που αποκρύπτουν μέχρι σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι εντοπίζονται να έχουν φοροδιαφύγει θα καλούνται πρώτα να αποδείξουν ότι δεν έχουν διαπράξει το αδίκημα πριν γίνει η αφαίρεση του ΑΦΜ.