Έλεγχο δηλωθέντων – καταβληθέντων εισφορών κάθε μήνα θα πραγματοποιεί στο εξής το IKA.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της διοίκησης του Ιδρύματος, ενημερώνουν τα υποκαταστήματα ότι θα διενεργούν ελέγχους σε κεντρικό επίπεδο, επειδή εκφράστηκαν παράπονα από ασφαλισμένους ότι βρέθηκε να μην έχουν ασφαλιστική ικανότητα, παρά το γεγονός ότι εργάζονται σε επιχειρήσεις.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά όσοι ασφαλισμένοι – απασχολούμενοι έχουν καταγραφεί σε Αναλυτική Περιοδική Δήλωση θα μπορούν να τύχουν ασφαλιστικής ικανότητας, δηλαδή θα μπορούν να θεωρήσουν το βιβλιάριο υγείας τους, μόνο μετά από ΕΔΚ και εφόσον έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολό τους, ή έχει εκδοθεί σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη Πράξεως Επιβολής Εισφορών ( Π.Ε.Ε.) για το οφειλόμενο ποσό και έχει επιδοθεί σε αυτόν».

Η διενέργεια Κεντρικών Ελέγχων Δηλωθέντων – Καταβληθέντων (Κ. Ε.Δ.Κ.) θα γίνεται σε μηνιαία βάση τόσο για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων όσο και για εργοδότες Οικοδομοτεχνικών έργων. Η νέα διαδικασία αφορά όλους τους εργοδότες που έχουν υποβάλλει έστω και μία ΑΠΔ από την 1η /2013 και μετά.

Κατ’ εξαίρεση η διαδικασία αυτή εφαρμόστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος για πρώτη φορά σε επιχειρήσεις που είχαν υποβάλλει ΑΠΔ έως και τον Σεπτέμβριο του 2013.