Βαρύ είναι το φορολογικό φορτίο που καλούνται να σηκώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι φορολογούμενοι καθώς φέτος έχουν συρρικνωθεί περαιτέρω τα χρονικά περιθώρια καταβολής των φόρων (φόρος εισοδήματος, Τέλος Επιτηδεύματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, φόρος πολυτελείας και Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων - ΕΝΦΙΑ).

Το υπουργείο Οικονομικών όχι μόνο δεν μερίμνησε για την καλύτερη κατανομή των προθεσμιών πληρωμής των φόρων για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους οι φορολογούμενοι και να αποφευχθούν νέα «φέσια», αλλά επιπλέον καθυστερεί και την έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ προκειμένου οι υπόχρεοι να κάνουν τον προγραμματισμό τους, αλλά και το ίδιο να διευκολυνθεί στην είσπραξη του φόρου.

Μόνο από τους φόρους εισοδήματος και ακινήτων θεωρητικά οι εισπράξεις του Δημοσίου στο δεύτερο εξάμηνο του έτους υπολογίζονται σε περίπου 8 δισ. ευρώ!

Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και τα τέλη κυκλοφορίας του 2014, τα έσοδα από τα οποία υπολογίζονται σε άλλο 1 δισ. ευρώ.

Συνεπώς κάθε μήνα έως το τέλος του έτους, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώνουν 1,5 δισ. ευρώ φόρους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού!