Νέο τεστ δανεισμού αναμένεται να αποτελέσει η σημερινή δημοπρασία του Ελληνικού Δημοσίου.

Η Ελλάδα θα βγει στις αγορές για 1,25 δισ. ευρώ με εξάμηνα έντοκα γραμμάτια, αναζητώντας ανάλογο (αν όχι καλύτερο) επιτόκιο από αυτό που πέτυχε τον Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, από την έκδοση εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων ύψους αντλήθηκαν συνολικά 2 δισ. ευρώ (μαζί με τις συμπληρωματικές προσφορές) με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,15%, αρκετά μειωμένο από το 2,70% στην αντίστοιχη έκδοση του Μαΐου.

Παράλληλα, τον Ιούνιο σε έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων, το επιτόκιο για πρώτη φορά έπεσε κάτω από το 2%, και συγ��εκριμένα στο 1,8%.