Στην πρόσληψη 122 υπαλλήλων σε υποκαταστήματά της σε όλη την Ελλάδα προχωρά η Εθνική Τράπεζα.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 14/7 έως 22/7 σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Εθνικής ενώ ο διαγωνισμός θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό για τους υποψηφίους είναι:

• Να είναι ηλικίας έως 30 ετών (γεννημένοι από τις 1.1.1984)
• Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων ή των Νησιών για τις προκηρυχθείσες θέσεις των οποίων διαγωνίζονται
• Να έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Να έχουν Ελληνική Εθνικότητα
Να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση (για τους άνδρες)

Η ημερομηνία, η ώρα διεξαγωγής και τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν 10 μέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, ενώ οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις ενότητες:

Γλωσσικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων
Αριθμητικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων
Γενικών Γνώσεων
Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά)

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη: Εθνική Τράπεζα.pdf