Λιγότερο από το 10% των ανέργων ή 102.026 σε σύνολο 1.274.843 ατόμων λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας ύψους 360 ευρώ από τον ΟΑΕΔ.

Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των μακροχρόνια ανέργων φτάνει τα 510.404 άτομα και το πρόσθετο επίδομα των 200 ευρώ τον μήνα λαμβάνει μόλις το 1,5% του συνόλου των εγγεγραμμένων μακροχρόνια ανέργων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, που δημοσιεύει η εφημερίδα «Τα Νέα», στην Ελλάδα της κρίσης είναι αποκλεισμένοι από το επίδομα 1.172.817 άνεργοι, λόγω των αυστηρών περιορισμών που θέτει η ελληνική νομοθεσία, όπως ο ελάχιστος αριθμός ημερομισθίων που πρέπει να έχει ο άνεργος, αλλά και άλλοι όροι οι οποίοι εξαιτίας των πρωτόγνωρων διαστάσεων που πήρε η κρίση, λειτουργούν αποτρεπτικά, προκειμένου μεγάλες κατηγορίες ανέργων να ενταχθούν στους δικαιούχους του επιδόματος. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις που κάποιος άνεργος λαμβάνει το επίδομα ανεργίας, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρει δουλειά στη διάρκεια της 12μηνης καταβολής του βοηθήματος. Έτσι, μετά τη λήξη του 12μηνου, συνεχίζει να είναι άνεργος, άνευ επιδόματος όμως.

Υπενθυμίζεται ότι αν ο δικαιούχος έχει προστατευόμενα μέλη το επίδομα προσαυξάνεται για καθένα από αυτά κατά 10%.

Πάντως, συνδικαλιστικές οργανώσεις και αναλυτές επισημαίνουν την ανάγκη διεύρυνσης των κριτηρίων πρόσβασης στο επίδομα ανεργίας.

Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα εξακολουθεί να κρατά τα σκήπτρα της ανεργίας στην ευρωζώνη με ποσοστό που ξεπερνά το 26%, ενώ κατά την τετραετία των δύο Μνημονίων (2010-2014) καταγράφηκε αύξηση κατά 45% στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων και μείωση κατά 47% στον αριθμό των δικαιούχων του επιδόματος ανεργίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τραγικά είναι τα ποσοστά ανεργίας στις ακόλουθες κατηγορίες:

-Στους νέους 15-24 ετών το ποσοστό που καταγράφεται είναι 58,3%.

-Στην ομάδα ανέργων 25-34 ετών το ποσοστό είναι 35,5%.

Η μικρή μείωση που παρουσιάστηκε φέτος στα ποσοστά ανεργίας οφείλεται κατά κύριο λόγο: στα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ με πεντάμηνες συμβάσεις στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ ως επί το πλείστον και στην αύξηση των απασχολουμένων με ελάχιστες μορφές απασχόλησης (τρίωρα-τετράωρα-τριήμερα-διήμερα).