Εγκρίθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ το τελικό σχέδιο της σύμβασ��ς παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων και η ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών θα καθοριστεί μετά την έγκριση της σύμβασης από το Δημόσιο.

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε, περνά στη β΄ φάση η διαγωνιστική διαδικασία για τον ΟΛΠ, καθώς εγκρίθηκαν τα αρχικά σχέδια της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και Συμφωνίας Μετόχων.