​Καλά νέα φέρνει το υπουργ��ίο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 12.852 νέους αγρότες, οι οποίοι ξεκίνησαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από το 2011 και έως σήμερα δεν είχαν το δικαίωμα ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης! Η συγκεκριμένη κατηγορία θα λάβει 16,9 εκατ. ευρώ σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου.

Πέραν των κοινοτικών ενισχύσεων που θα λαμβάνουν από φέτος οι νέοι αγρότες στους οποίους κατανεμήθηκαν τα δικαιώματα, αποκτούν παράλληλα και πρόσβαση στα δικαιώματα ενισχύσεων της καινούργιας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2015-2020.

Οι βασικές προϋποθέσεις ενός παραγωγού για να είναι δικαιούχος κατανομής δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος 2013 είναι:

-Η επιλογή του πεδίου ��Αιτούμαι την χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος» στην ΕΑΕ 2013.Η επιλογή του πεδίου «Αιτούμαι την χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος» στην ΕΑΕ 2013.

-Η έναρξη γεωργικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν.1120/09, από το έτος 2011 και μετά

-Η μη κατοχή δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης το 2013

-Η προσδιορισθείσα επιλέξιμη έκταση έπειτα από όλους τους ελέγχους μεγαλύτερη ή ίση του ενός εκταρίου (10 στρέμματα) στην ΕΑΕ2013.

-Σε περίπτωση που η δηλωθείσα έκταση είναι βοσκότοπος, υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύεται από ζωικό κεφάλαιο. Η έκταση για την κατανομή νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση πυκνότητα βόσκησης 3 Μ.Μ.Ζ. ανά εκτάριο επιλέξιμης γης.

-Να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την κατανομή δικαιωμάτων.