Εξαιρετικά σοβαρό χαρακτήρισε το ζήτημα των «κόκκινων δανείων», ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, κατά την επίσκεψή του στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα ο κ. Σάλλας δήλωσε:

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόβλημα των λεγόμενων «κόκκινων δανείων», δηλαδή των δανείων σε καθυστέρηση, είναι εξαιρετικά σοβαρό. Αλλά, σας διαβεβαιώ ότι είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζεται με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα από τις ελληνικές τράπεζες. Η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε για την επίλυση του προβλήματος, πρέπει να είναι τέτοια ώστε, να μην ανακοπεί η πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας».

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς ανέφερε επίσης: «Εξετάζουμε μία -μία τις επιχειρήσεις για εξυγίανση και αναδιάρθρωση, με απόλυτη προτεραιότητα σε εκείνες που λειτουργούν, απασχολούν πολλούς εργαζόμενους και έχουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα. Οι τράπεζες, σας μιλώ και από την εμπειρία της δικής μας τράπεζας, έχουν οργανώσει εσωτερικούς μηχανισμούς και διαδικασίες και είναι σε θέση σήμερα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σε διαχειριστικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Η όλη προσπάθεια αποβλέπει στην οικονομική ανόρθωση του τόπου και την ενίσχυση της υγιούς και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας».

Για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Σάλλας ανέφερε ότι διαμορφώνεται σταδιακά μία θετικότερη εικόνα, η οποία αποτυπώνεται όχι μόνο στους οικονομικούς δείκτες, αλλά και στον τρόπο δράσης του δημόσιου τομέα.

«Είναι εμφανής μία αλλαγή που σημειώνεται σταδιακά και στον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας του κράτους. Πρόσφατα παραδείγματα είναι η επιτυχημένη ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα με πολύ χαμηλό κόστος, όπως επίσης και η επιτυχής διαχείριση θεμάτων της δημόσιας τάξης, για να μην μιλάμε μόνο για την οικονομία» τόνισε.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρθηκε και στη βελτίωση των επιδόσεων του τουρισμού και στις επενδύσεις στις υποδομές: «Αλλά και στην οικονομία, συγκεκριμένα, βλέπουμε μία βελτίωση των επιδόσεων του ιδιωτικού τομέα, όπως στον τουρισμό, ο οποίος έχει σημαντική επίδραση και σε πολλούς άλλους κλάδους. Χαρακτηριστικό είναι ακόμη το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από το εξωτερικό για μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές ή την αγορά ακινήτων, καθώς βέβαια και η επανεκκίνηση των μεγάλων οδικών έργων.

Κρίσιμο παράγοντα χαρακτήρισε την ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας, η οποία ανέφερε ότι αποτελεί για την Τράπεζα Πειραιώς, με πρωτοβουλίες όχι μόνο χρηματοδοτικής στήριξης, αλλά και καινοτόμες δράσεις, όπως η «συμβολαιακή γεωργία».