​Οι εποχές που ακούγαμε μόνο δυσάρεστες ειδήσεις από την Goldman Sachs έχουν περάσει …

Η τράπεζα που κάποτε εμφανιζόταν μετανιωμένη που βοήθησε την Ελλάδα να μπει στο ευρώ, τώρα χαρακτηρίζει ευνοϊκές τις συνθήκες που έχουν ήδη δημιουργηθεί, εκτιμώντας ότι θα υπάρξει δυναμική ανάκαμψη στην οικονομία.

«Το 2014 θα είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο η οικονομία θα επιστρέψει σε θετικούς αριθμούς ανάπτυξης (αν και σε χαμηλά επίπεδα), η οποία θα οδηγηθεί από α) την ισχυρή τουριστική περίοδο, β) τη μείωση της δημοσιονομικής προσαρμογής, γ) την αύξηση της ζήτησης και δ) τη χαλάρωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών. Τα τελευταία στοιχεία από τους δείκτες εμπιστοσύνης (δείκτης οικονομικού κλίματος, δείκτες PMI), άλλωστε, είναι επίσης προς αυτή την κατεύθυνση» αναφέρει σε σημερινή ανάλυση της η τράπεζα.

Επιπλέον, όπως σημειώνει η Goldman Sachs, η δυναμική και η διάρθρωση του χρέους περιορίζει τους μεσοπρόθεσμους κινδύνους αθέτησης υποχρεώσεων και ευνοεί την εξυπηρέτηση του χρέους.

Παράλληλα, οι συνθήκες της αγοράς παραμένουν ευνοϊκές για την Ελλάδα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην χώρα να τις αξιοποιήσει. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έχουν μειωθεί σε σχέση με τα επίπεδα που επικρατούσαν στα μέσα Απριλίου, όταν η Ελλάδα απέκτησε και ��άλι πρόσβαση στις αγορές.

Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και στο συνταξιοδοτικό σύστημα βοήθησαν τη χώρα να ανακτήσει μέρος της ανταγωνιστικότητας της που έχασε στα χρόνια μετά την ένταξη ευρώ.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, ο σημαντικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι η επαναφορά της πολιτικής αβεβαιότητας. Και ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί στο παρόν στάδιο.

Ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση προληπτικής αποταμίευσης και σε φυγή καταθέσεων και να βλάψουν την εύθραυστη ανάκαμψη που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για την τράπεζα, το αποτέλεσμα της επόμενης εξέτασης της τρόικας και η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για το χρέος είναι το κλειδί για την εξέλιξη της Ελλάδας. Σύμφωνα με την Goldman Sachs μόνο με την πιστή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα μπορέσει η κυβέρνηση να διεκδικήσει ελάφρυνση του ελληνικού χρέους