​Μπορεί η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να πήρε παράταση έως και τις 14 Ιουλίου, η πληρωμή του φόρου ωστόσο θα γίνει όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή μέχρι τις 30 του ίδιου μήνα! Μάλιστα, εντός της εβδομάδας που μας έρχεται θα κατατεθεί σχετική τροπολογία.

Η παράταση στις φορολογικές δηλώσεις δημιούργησε ζήτημα με την προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου. Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η εν λόγω προθεσμία συνδέεται με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων, οπότε, αφού οι δηλώσεις γίνονται μέχρι τις 14 Ιουλίου, η πρώτη δόση θα έπρεπε να δοθεί έως τις 31 Αυγούστου.

«Ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή το υπόλοιπο που απομένει μετά τις εκπτώσεις καταβάλλεται σε τρεις ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κώδικας.

Προκειμένου να μην αλλάξουν, όμως, οι προθεσμίες πληρωμής και ο προγραμματισμός για την είσπραξη του φόρου εισοδήματος, το υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να φέρει την επόμενη εβδομάδα τροπολογία στη Βουλή, με την οποία θα γίνει νομοτεχνική διόρθωση στις ισχύουσες διατάξεις.

Στόχος είναι η πληρωμή του φόρου εισοδήματος να γίνει όπως έχει ήδη ορισθεί, δηλαδή σε τρείς δόσεις και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου (Ιούλιος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος).