Με τα νέα κριτήρια θα δοθεί όλο το ποσό του κοινωνικού μερίσματος προκειμένου τα προς διάθεση 450 εκατ. ευρώ να αποδοθούν πλήρως. Αν και οι οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη παρθεί παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών καθησυχάζουν ότι οι αιτήσεις αναμένεται μεν να κριθούν με βάση δύο εισοδήματα αναφοράς (2012 και 2013) αλλά θα χρησιμοποιηθεί το ευνοϊκότερο, δηλαδή το χαμηλότερο, για τον πολίτη.

Σήμερα επαναβεβαιώθηκε μάλιστα από παράγοντες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι όλες οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν, αλλά και εκείνες που πρόκειται να υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου, θα εξεταστούν με βάση τα νέα εισοδηματικά όρια (εισόδημα αναφοράς τις 7.050 ευρώ αντί για τις 6.000 ευρώ) και τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται εφέτος (εισοδήματα 2013), με στόχο να διευρυνθεί η βάση των δικαιούχων (π.χ. νέοι άνεργοι).

Στο ερώτημα αν κάποιος πολίτης κληθεί να επιστρέψει το επίδομα στην περίπτωση που προκύψουν διαφορές μεταξύ των εισοδημάτων του 2012 και του 2013, οι συγκεκριμένοι παράγοντες αποσαφήνισαν ότι κατ' αρχήν ουδείς θα κληθεί να επιστρέψει το επίδομα που έχει εισπράξει, ενώ προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που θα ανακύψουν με τα διαφορετικά εισοδήματα, θα ληφθεί υπόψη το ευνοϊκότερο εισόδημα για τον πολίτη, δηλαδή το χαμηλότερο.

Πχ αν κάποιος είχε εισοδήματα 9.000 ευρώ το 2013 (πάνω από το εισοδηματικό όριο), αλλά το 2012 είχε εισόδημα 4.000 ευρώ. Τότε λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του 2012!

Πάντως, δεν αποκλείεται να τεθεί και κάποιο όριο για τη διαφορά στο ύψος μεταξύ των δύο δηλωθέντων εισοδημάτων, εάν, δηλαδή, αυτή είναι ιδιαίτερα υψηλή.