Μοντέλο που θα επιτρέπει τη χρεοκοπία εντός της ευρωζώνης προτείνει κορυφαίο γερμανικό οικονομικό ινστιτούτο.

Η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους στη ζώνη του ευρώ παραμένει επίκαιρη, αν και έχει κοπάσει ο θόρυβος της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη.

«Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο όπου η αναδιάρθρωση των κρατικών ομολόγων να μην καταλήγει σε καταστροφή. Χρειαζόμαστε μια αξιόπιστη διαδικασία χρεοκοπίας» τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του Ινστιτούτο ZEW, Κλέμενς Φουστ.

Ο Γερμανός οικονομολόγος διευκρίνισε ότι το σχέδιό του θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μακροπρόθεσμα, ενδεχομένως μετά το 2025.

Συγκεκριμένα, ο Φουστ προτείνει να ακολουθούνται τα εξής βήματα:

• Αν μια χώρα αποκλειστεί από τις διεθνείς αγορές, να προσφεύγει για οικονομική βοήθεια στον μόνιμο ευρωπαϊκό μηχανισμό διάσωσης (ESM)
• Θα δίνεται περιθώριο τριών ετών στη χώρα για να εξυγιάνει τα οικονομικά της
• Αν δεν πετύχει, ο ESM θα ξεκινά διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της υπερχρεωμένης χώρας για να αποδεχθούν «κούρεμα» των ομολόγων τους για να μειωθεί το χρέος της στο 60% του ΑΕΠ.

Όπως εκτιμούν αρκετοί οικονομολόγοι, η πρόταση συναντά δύο προβλήματα: πρώτον, ότι με αυτό τον τρόπο ίσως η χώρα που έχει το πρόβλημα να μην έχει κίνητρο να πετύχει ώστε ν�� φθάσει στην αναδιάρθρωση του χρέους και, δεύτερον, ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ως πιστωτές τους εταίρους τους στην ΕΕ οπότε θα έπρεπε να κουρευτούν τα δικά τους ομόλογα…