Φοροκαύσωνα προβλέπει η… φορολογική υπηρεσία!

Τα πρώτα στοιχεία από την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος δείχνουν ότι 4 στους 10 (40,51%) φορολογούμενους θα πληρώσουν έξτρα φόρο που ανέρχεται σε 1.100 ευρώ κατά μέσο όρο.

Περίπου ίδιο είναι το ποσοστό (38,57%) και όσων φορολογουμένων το εκκαθαριστικό θα είναι μηδενικό, ενώ 2 στους 10 φορολογούμενοι θα έχουν επιστροφή φόρου που ανέρχεται σε 232 ευρώ κατά μέσο όρο.