Άλλα 873 εκατομμύρια ευρώ φόρους άφησαν απλήρωτους οι φορολογούμενοι το Μάιο.

Ωστόσο, το παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος των φορολογούμενων προς το Δημόσιο, αυτό δηλαδή που είχε συσσωρευτεί έως το τέλος του 2013, σημείωσε τον ίδιο μήνα μείωση κατά 472 εκατομμύρια ευρώ λόγω της είσπραξης παλαιότερων χρεών αλλά και της διαγραφής μέρους αυτών.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το Μάιο το παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος των φορολογούμενων προς το Δημόσιο διαμορφώθηκε στα 61,172 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 61,644 που ήταν τον Απρίλιο.