Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα ο ιστότοπος http://ggevm.cloudapp.net όπου οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν επώνυμα ή ανώνυμα τις εισφορές που καταβάλλουν υπέρ τρίτων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εντάσσει την ενέργεια στο πλαίσιο της προσπάθειας για μείωση των τιμών και ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα μπορούν οι καταναλωτές να εκφράζουν ελεύθερα και τις απόψεις τους για τις χρεώσεις «στo πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου, καθώς σε αρκετά προϊόντα και υπηρεσίες έχει παρατηρηθεί ότι η τιμή τους αυξάνεται από τη χρέωση των συγκεκριμένων εισφορών», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα αξιολογηθούν, θα εκτιμηθούν και θα ληφθούν οι ενδεδειγμένες αποφάσεις» υποστηρίζει ακόμη το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που καλεί το καταναλωτικό κοινό να συμμετάσχει στην προσπάθεια και να καταθέσει στο συγκεκριμένο ιστότοπο στοιχεία που αφορούν εισφορές υπέρ τρίτων στις χρεώσεις προϊόντων και υπηρεσιών.