​Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 707 εκατ. ευρώ καταγράφηκε στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 970 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρ��τερα και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 208 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.990 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3.843 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 2.559 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19.600 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του επικαιροποιημένου στόχου ΜΠΔΣ (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής) 2015-2018.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17.300 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 57 εκατ. ευρώ ή 0,3 % υψηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Επίσης, το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 16.060 εκατ. ευρώ, 140 εκατ. ευρώ ή αυξημένα κατά 0,9% έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.268 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 85 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 1.184 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ (Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων) διαμορφώθηκαν σε 2.300 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 16 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Από την άλλη, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 21.590 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 529 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (22.119 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 19.810 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του επικαιροποιημένου στόχου κατά 641 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 459 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (17.103 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1.780 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 113 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.668 εκατ. ευρώ) και κατά 639 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.