Αγώνα δρόμου για να ικανοποιηθούν τα «εκπρόθεσμα» προαπαιτούμενα δίνει το οικονομικό επιτελείο πριν την άφιξη της τρόικας στις αρχές Ιουλίου.

Πρόκειται για έξι προαπαιτούμενα που έπρεπε κανονικά να έχουν ικανοποιηθεί εντός του Μαΐου, για να εκταμιευτεί τον Ιούνιο η δόση του 1 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης θεωρεί εφικτή την εκπλήρωση των στόχων μέχρι την άφιξη των εκπροσώπων των δανειστών, δεδομένου ότι κάποιες από τις δράσεις αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους.

Τα έξι προαπαιτούμενα είναι:

• Η υιοθέτηση νόμου για το υπαίθριο εμπόριο (έχει ήδη ολοκληρωθεί)
• Η θέσπιση νόμου για το πλαίσιο των αδειοδοτήσεων (έχει υλοποιηθεί) και τον χωροταξικό σχεδιασμό
• Η επικαιροποίηση του καταλόγου των φόρων υπέρ τρίτων (το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη λάβει από τα υπόλοιπα υπουργεία τον σχετικό κατάλογο). Πρέπει να δημιουργηθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης η ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν οι ιδιώτες (επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα) να αναφέρουν φόρους υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα
• Η υιοθέτηση κώδικα συμπεριφοράς για τα μέλη της κυβέρνησης, ώστε να περιοριστεί η διαφθορά (βρίσκεται σε διαδικασία προώθησης)
• Η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης για το σχέδιο δράσης σχετικά με τη είσπραξη των οφειλών
• Η υιοθέτηση νόμου για τη μείωση του περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών. Στην ουσία, πρόκειται για το δυσκολότερο από τα έξι προαπαιτούμενα και αναμένεται η στάση που θα τηρήσει ο νέος υπουργός Υγείας.

Μετά τα έξι προαπαιτούμενα, σειρά έχουν... άλλα έξι για την εκταμίευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ, που ήταν προγραμματισμένη τον Ιούλιο.

Η κυβέρνηση επιζητεί να έχει ολοκληρώσει τις συγκεκριμένες δράσεις έως τα μέσα Αυγούστου, ώστε η δόση να εκταμιευθεί τον Σεπτέμβριο.