​Σε εφαρμογή της αναγγελίας από τον Πρωθυπουργό για σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών, στο υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζουν ήδη τον τρόπο που θα υλοποιηθεί η αναγγελία και θα γίνει πράξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μείωση θα γίνει σταδιακά, με προϋπόθεση ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα συνεχίσει να υπάρχει και να "αυγατίζει" αλλά και η τρόικα θα δώσει το τελικό ΟΚ.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι ο φόρος για τα νομικά πρόσωπα να μειωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015 στο 20% με 22% από 26% σήμερα, μειώνοντας τη συνολική φορολογική επιβάρυνση στο 27%-29%.

Με αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση θέλει να δώσει βάρος στην προσέλκυση επενδύσεων, εκτιμώντας πως έτσι θα διευρύνει και τη φορολογική βάση.

Τελικός στόχος της Κυβέρνησης είναι ο συντελεστής του 26% για τις επιχειρήσεις να μειωθεί σε βάθος χρόνου στο 15%.

Σήμερα ο φόρος για τα νομικά πρόσωπα υπολογίζεται με συντελεστή 26% στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους, ενώ στα μερίσματα ή κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%.

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση των εταιρειών συμπεριλαμβανομένης της διανομής των κερδών ανέρχεται σήμερα στο 33,4%.

Μετά τις επιχειρήσεις θα ακολουθήσει η μείωση των φορολογικών συντελεστών και στα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο στόχος είναι ο ανώτατος συντελεστής από το 42% να μειωθεί στο 33%.