«Φιλί ζωής» για τα χρέη και τις κατασχέσεις που απειλούν με αφανισμό εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες, κυρίως, επιχειρήσεις, θέτοντας σε κίνδυνο και χιλιάδες θέσεις εργασίας, έρχεται να δώσει μία δέσμη ηπιότερων κριτηρίων που στο εξής θα ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια αναγκαστικής είσπραξης κατά των οφειλετών τους.

Την ίδια στιγμή, το θέμα των ρυθμίσεων προς τα Ταμεία και το Δημόσιο αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό ζήτημα στις επικείμενες διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με την τρόικα, με στόχο να βελτιωθούν οι όροι υπαγωγής και, κυρίως, να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων.

Ενόψει αυτής της διαπραγμάτευσης, τα κριτήρια για τις κατασχέσεις περνούν σε δεύτερη μοίρα για όσους είναι εκτός ρύθμισης, υπό την προϋπόθεση, όμως ότι μπορούν να δίνουν ένα αναλογικό ποσό έναντι της οφειλής τους, μαζί με τις τρέχουσες εισφορές.

Το ποσό αυτό σε κάθε περίπτωση θα είναι χαμηλότερο από τη δόση που θα πλήρωναν, αν είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση. Η έναντι πληρωμή, όμως, δεν θα τους καθιστά ασφαλιστικά ενήμερους, αλλά θα τους δίνει το «φιλί της ζωής» από ενδεχόμενη επιβολή του μέτρου της κατάσχεσης.

Όπως αναφέρει ο υποδιοικητής του ΙΚΑ Κώστας Παπαθανασίου, πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή και οι ρυθμίσεις χρεών να αποτελέσουν όρο ανάπτυξης της οικονομία καθώς «ο ρόλος των Ταμείων δεν είναι να κατάσχουν περιουσίες των οφειλετών».