Μείωση 36% σε σχέση με το 2013 σημείωσε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για το α’ τετράμηνο του 2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδο��, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2014 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 2,2 δισ. ευρώ, κατά 1,2 δισ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της αντίστοιχης περιόδου του 2013.

Όσον αφορά τον Απρίλιο του 2014, παρουσίασε έλλειμμα 1,2 δισ. ευρώ το οποίο είναι λίγο μεγαλύτερο από το έλλειμμα του αντίστοιχου μήνα του 2013.