Η έκδοση του ομολόγου της Eurobank ύψους 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 4 ετών και τοκομερίδιο 4,25% ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη και υπερκαλύφθηκε κατά περισσότερο από δύο φορές, συγκεντρώνοντας εντολές ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Προηγήθηκε διεθνές roadshow, που οργάνωσαν οι συντονιστές της έκδοσης σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο όπου έγιναν συναντήσεις με περίπου 50 θεσμικούς επενδυτές. Καταγράφηκε σημαντικό ενδιαφέρον και από μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια γεγονός που δείχνει τη σταδιακή επιστροφή επενδυτών όλων των κατηγοριών στην ελληνική αγορά.

Η έκδοση εκτιμάται ότι επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τη Eurobank, όπως είχε ήδη εκδηλωθεί με την πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου ύψους 2,9 δισ. ευρώ που οδήγησε στην επιστροφή της Τράπεζας στον ιδιωτικό τομέα με πλειοψηφικό μερίδιο.