Αλλαγές στους μισθούς και τα επιδόματα φέρνει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Ιουλίου 2014.

Το αποτέλεσμα θα είναι μια μικρή αύξηση του καθαρού μισθού για τους εργαζόμενους, ενώ το όφελος για τους εργοδότες θα είναι μεγαλύτερο αφού οι εργοδοτικές εισφορές μειώνονται περισσότερο. Επίσης καταργούνται ορισμένα επιδόματα που χρημαδοτοτούνταν με τις εισφορές των εργαζομένων.

Την ίδια ώρα, το μισό οικογενειακό επίδομα (τέκνων) θα πάρουν φέτος οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα από τον ΟΑΕΔ, λόγω κατάργησης των εισφορών που χρηματοδοτούσαν την παροχή αυτή από τον Ιούλιο. Το οικογενειακό επίδομα από τον ΟΑΕΔ λαμβάνουν περίπου 250.000 μισθωτοί με ασφάλιση ΙΚΑ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται στη σύμβασή τους, ή δεν λαμβάνουν από την επιχείρηση που εργάζονται επίδομα τέκνων.

Τα οφέλη από τη μείωση των εισφορών για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Από τον Ιούλιο όλοι οι μισθωτοί θα πρέπει να δούν μείωση κρατήσεων στις αποδοχές τους κατά 1%, που μεταφράζεται σε μια έμμεση αύξηση μισθού, αν και δεν αποκλείεται -όπως ήδη λέγεται στην αγορά- κάποιοι εργοδότες να την απορροφήσουν συνεχίζοντας να πληρώνουν τους ίδιους μισθούς παρότι οι κρατήσεις θα έχουν μειωθεί για τους εργαζόμενους.

Αυτό μένει βέβαια να επιβεβαιωθεί στη μισθοδοσία του Ιουλίου.

Παραδείγματα:

Εργαζόμενος με μισθό 1.516 ευρώ πληρώνει σήμερα 250,14 ευρώ κρατήσεις στο ΙΚΑ, και οι καθαρές του αποδοχές (πριν από το φόρο) είναι 1.265,86 ευρώ. Από τον Ιούλιο, οι ασφαλιστικές κρατήσεις του θα μειωθούν στα 234,98 ευρώ. Θα έχει δηλαδή μικτό (πριν από το φόρο) κέρδος μισθού κατά 15,16 ευρώ, το μήνα.

Στον μισθό των 1.516 ευρώ ο εργοδότης πληρώνει εισφορές 416,29 ευρώ στο ΙΚΑ. Από τον Ιούλιο θα πληρώνει 372,32 ευρώ που σημαίνει ότι θα έχει 44 ευρώ κέρδος ανά εργαζόμενο. Αν λοιπόν μια επιχείρηση έχει 5 μισθούς των 1.516 ευρώ, τότε το μηνιαίο κέρδος από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι 220 ευρώ. Και στο χρόνο ωφελείται κατά 3.080 ευρώ (220Χ14)

Εισφορές που καταργούνται από 1ης Ιουλίου 2014:

1. εργοδοτική εισφορά 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ),

2. εργατική εισφορά 1% υπέρ του ΔΛΟΕΜ

3. ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών.

Εισφορές που μειώνονται από 1ης Ιουλίου 2014:

1. εισφορά υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) από 0,81% σε 0,46%, από την οποία το 0,36% είναι του εργοδότη και το 0,10% του εργαζόμενου.

2. εισφορά εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα, από 0,80% σε 0,25%.