​Διευρύνεται διαρκώς η εισοδηματική απόσταση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και την ΕΕ. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα Τετάρτη η Eurostat, σύμφωνα με την οποία τόσο η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων όσο και η ατομική τους κατανάλωση υπολείπονταν το 2013 σημαντικά σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ των 28 και ακόμη περισσότερο εν σύγκριση με τον μέσο όρου της ζώνης του ευρώ.

Ειδικότερα, σε όρους αγοραστικής δύναμης το κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2013 στο 75% του μέσου όρου της ΕΕ των 28 (100), ενώ υπολειπόταν κατά 33% του μέσου όρο της ζώνης του ευρώ (108). Το 2013, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης κυμάνθηκε μεταξύ 47% (Βουλγαρία) και 264% (Λουξεμβούργο).

Ως προς την πραγματική ατομική κατανάλωση η Ελλάδα κατετάγη 16η σε σύνολο 28 χωρών. Συγκεκριμένα, η ατομική κατανάλωση στην Ελλάδα ανήλθε στο 82% του μέσου όρου της ΕΕ των 28 (100), ενώ υπολειπόταν κατά 24% του μέσου όρου της ζώνης του ευρώ (106).

Η μεγαλύτερη ατομική κατανάλωση ανά κάτοικο στην ΕΕ των 28 καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο, με ένα επίπεδο 38% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Γερμανία ήταν 25% πάνω από τον μέσο όρο όπως και η Αυστρία (19%), η Σουηδία(18%), η Δανία (15%), το Βέλγιο (14%), η Φινλανδία (14%) και η Γαλλία (13%). Η μικρότερη ατομική κατανάλωση ανά κάτοικο στην ΕΕ των 28 καταγράφηκε σε Ουγγαρία 63%, Κροατία 61%, Ρουμανία 54% και Βουλγαρία 49%.