Μία σημαντική απόφαση υπέρ των πολιτών που ταλαιπωρούνται κατά την επιστροφή ποσών από το Δημόσιο, ύστερα από μακρόχρονες δικαστικές διαδικασίες, λαμβάνοντας τελικά τα χρήματα με μικρό τόκο ή και άτοκα, έλαβε η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ).

Συγκεκριμένα έκρινε ότι, κατά την επιστροφή άμεσων ή έμμεσων φόρων, τελών και προστίμων από το ελληνικό Δημόσιο προς φορολογούμενο, ο τόκος υπολογίζεται από την ημέρα κατάθεσης της σχετικής προσφυγής στα δικαστήρια και όχι έξι μήνες μετά την κοινοποίηση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που δικαιώνει τον πολίτη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η σχετική πρόβλεψη των νόμων 1473/1984 και 2120/1993 που καθορίζει τον χρόνο τοκοφορίας (6%) της επιστροφής του φόρου που καταβλήθηκε αχρεωστήτως (χωρίς να πρέπει) από τον φορολογούμενο στην Δ.Ο.Υ.