��ερισσότερο από ορατός είναι ο κίνδυνος κατασχέσεων για περίπου 260.000 επιχειρήσεις που έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά Ταμεία.

Οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και με δεσμεύσεις στο σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών τους.

Οι δύο ρυθμίσεις που υπάρχουν, η «Νέα Αρχή» και η πάγια ρύθμιση, παραμένουν επί της ουσίας ανενεργές καθώς είναι πολύ λίγες οι δόσεις που έχουν (36 η πρώτη και 12 η δεύτερη).

Στελέχη του ΙΚΑ εκτιμούν ότι αν δεν υπάρξει νέα, βελτιωτική ρύθμιση πολλές μικρές αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε χρεοκοπία.