Η νέα κυβέρνηση είναι αναγκαίο να αναλάβει την ιδιοκτησία του μεταρρυθμιστικού προγράμματος και να αποφύγει πισωγυρίσματα, εκτιμούν οι αναλυτές της Εurobank, στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο.

Η εφαρμογή των διαρθρωτικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων μπορεί να εξασφαλίσει την αποφυγή λήψης νέων περιοριστικών μέτρων για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού του δεύτερου εξαμήνου του 2015, επισημαίνουν επίσης.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά προϊόντων, στη λειτουργία της κρατικής μηχανής και στο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

Το κρίσιμο σημείο όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων δεν είναι η μείωση τους αφού ήδη είμαστε σε περίοδο αποπληθωρισμού, αλλά η διόρθωση των στρεβλώσεων στην αγορά που δεν θα επιτρέψουν την υπερβολική άνοδο των τιμών όταν αυξηθεί πάλι η ζήτηση.