​Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση της αλιείας την περίοδο 2014-2020 στο Κολλέγιο των Επιτρόπων.

Το ποσό που θα λάβει η Ελλάδα παρουσιάζει πρωτοφανή για τα χρονικά αύξηση 87% τη στιγμή που τόσο ο ίδιος ο προϋπολογισμός όσο και τα κονδύλια για τους εταίρους είναι ψαλιδισμένα.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα λάβει για την προγραμματική περίοδο 388 εκατ. ευρώ έναντι 207 που είχε λάβει από το προηγούμενο πρόγραμμα. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στη μεταρρύθμιση της αλιευτικής πολιτικής που επέβαλε η Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη αλλάζοντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τον τρόπο διάθεσης των κονδυλίων.

Με βάση τα φετινά κριτήρια δεν θα λάβουν κονδύλια μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες με αλιευτικούς στόλους και πλοία ψυγεία, αλλά τα χρήματα των κονδυλίων θα διατεθούν σε τοπικούς ψαράδες μικρής κλίμακας. Αυτό βελτίωσε κατά πολύ τη θέση της Ελλάδας σε σχέση με την επιλεξιμότητα, καθώς διαθέτει επιλέξιμους μικρούς αλιείς και αλιευτική δραστηριότητα συγκεντρωμένη στο λεγόμενο τοπικό επίπεδο.

Του Θάνου Αθανασίου