Έφυγε ο Θεοχάρης και… παρέλυσε η εφορία!

Η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προκάλεσε εμπλοκή στην έκδοση πιστοποιητικών βεβαιώσεων καθώς χρειάζονται την ηλεκτρονική υπογραφή του γενικού γραμματέα και αυτή τη στιγμή η θέση είναι κενή!

«Αναστέλλεται έως την Τρίτη η χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. και των Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας καθώς και των αντιγράφων εκκαθαριστικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ετών 2010-2013 και Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικ. ετών 2012-2014» ενημερώνει η ΓΓΔΕ, εξηγώντας ότι το ίδιο ισχύει και για την έκδοση Διοικητικής Πράξης Προσδιορισμού του ΦΕΦΠ οικονομικού έτους 2014 αλλά και για τις εκκρεμείς πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού ηλεκτρονικών τροποποιητικών δηλώσεων ΦΑΠ ετών 2011, 2012 & 2013.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίες εκκαθάρισης των δηλώσεων θα γίνει αμέσως μετά «την ολοκλήρωση των απαιτούμενω�� διοικητικών ενεργειών για την αναπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».