​Χρειάζεσαι κάποιο πιστοποιητικό από το taxisnet; Ξέχνα το μέχρι και τις 10 Ιουνίου, αφού υπάρχει εμπλοκή έως ότου οριστεί ο νέος γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων!

Η εμπλοκή οφείλεται στο ότι τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να φέρουν την ηλεκτρονική υπογραφή του γενικού γραμματέα, αλλά, λόγω της παραίτησης του Χάρη Θεοχάρη, τέτοιου είδους υπογραφή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα πιστοποιητικά που «παγώνουν» είναι:

- Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

- Αποδεικτικά Φορολογικής Ενημερότητας

- Αντίγραφα εκκαθαριστικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ετών 2010 – 2013

- Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ετών 2012 – 2014

- Διοικητική Πράξη Προσδιορισμού για τις δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Π.��.) 2014

- Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού ηλεκτρονικών τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) ετών 2011, 2012 και 2013.

Επίσης, η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων (η υποβολή των οποίων πρέπει να γίνει έως το τέλος του μήνα) θα πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις οριστεί ο νέος γραμματέας.