Υποθηκευμένα θα είναι τα μισά σπίτια που θα πουληθούν τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Μεσιτών Ακινήτων Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας (ΕΠΠΑ).

Το διάστημα 2007-2013 οι τιμές ακινήτων υποτιμήθηκαν κατά 69.9% (όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος), με το υπόλοιπο του δανείου της πλειοψηφίας των διαμερισμάτων που είχαν αγοραστεί με χρηματοδότηση κατά 100% από στεγαστικό δάνειο να είναι υψηλότερο από την πραγματικά αξία του ακινήτου.

Για παράδειγμα, έστω σπίτι αξίας 100.000 ευρώ το 2007 που αγοράστηκε με δάνειο 100.000 ευρώ. Στο τέλος του 2013, το υπόλοιπο εκτιμάται στα 88.000 ευρώ. Η τιμή του ακινήτου όμως δεν ξεπερνά τα 70.000 ευρώ.

Με δεδομένη την κατάρρευση των εισοδημάτων των δανειοληπτών, οι μεσίτες εκτιμούν ότι οι περισσότερες πωλήσεις θα γίνονται με ενεργή εμπλοκή των τραπεζών, κρίνοντας ξεχωριστά κάθε ρύθμιση και διευθέτηση για κάθε ιδιοκτήτη.