Το «Παραδεισένιο» πάρτι με τα τζάμπα κόλλυβα, το άφθονο κονιάκ και τις σοκολατένιες ελιές τελείωσε! Ότι φαγώθηκε για τα... κόκκαλα του πεθαμένου φαγώθηκε, καθώς αλλάζει ο τρόπος της χορήγησης των εξόδων κηδείας από τον ΟΓΑ, μετά τη διαπίστωση ότι για περίπου 30 χρόνια αυτά καταβάλλονταν, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Όπως υποστηρίζουν στελέχη του υπουργείου, η ζημία για το Δημόσιο από αυτή την πρακτική εκτιμάται ότι ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ!!!

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, από δω και στο εξής θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλει αίτηση, που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούται έξοδα κηδείας από άλλον ασφαλιστικό φορέα για τον θανόντα ή τη θανούσα. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ή της θανούσας, απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου και πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών.