Και με τη «βούλα» των εκτιμήσεων της Κομισιόν επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη, με το ΑΕΠ να προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 0,6% το 2014, καθώς οι δείκτες εμπιστοσύνης και τα δημοσιονομικά στοιχεία στην Ελλάδα εξακολουθούν να βελτιώνονται. Μάλιστα προβλέπει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη για το 2015, με αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,9%!

Παράλληλα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε έκθεσή της που δημοσιοποίησε σήμερα, κάνει λόγο για προκλήσεις που υπάρχουν σε αρκετούς τομείς και υποστηρίζει ότι χρειάζονται μεγάλες βελτιώσεις.

Μεταξύ άλλων η έκθεση αναφέρεται σε αναζωογόνηση των ελληνικών εξαγωγών όπως και σε περαιτέρω αύξηση των εσόδων στον τουρισμό και στη ναυτιλία, που θα τονωθούν και από την ανάκαμψη στην ευρωζώνη, όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, η οποία προβλέπει όμως μικρότερη μείωση των εισαγωγών σε σχέση με το 2013.

Παράλληλα, οι επενδύσεις και η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στην τόνωση της ανάπτυξης.

Σχετικά με την ανεργία η Επιτροπή σημειώνει ότι έφτασε σε ανώτατο επίπεδο το 2013 στο 27,3% και αναμένεται να μειωθεί στο 26% το 2014.

Ακόμη, οι τιμές του καταναλωτή που σημείωσαν μείωση το 2013 αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω το 2014, εξέλιξη που αντανακλά το μειωμένο μοναδιαίο κόστος εργασίας και τις μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι έστω και με καθυστέρηση, η Ελλάδα σημείωσε ουσιαστική πρόοδο στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής με τη δημοσιονομική κατάσταση να έχει βελτιωθεί περαιτέρω και τον τραπεζικό τομέα να έχει σταθεροποιηθεί.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι οι σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί, κυρίως στις αγορές προϊόντων, αλλά και στους περισσότερους τομείς της δημόσιας διοίκησης θα αρχίσουν να παράγουν αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες θέσεων απασχόλησης.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα η Κομισιόν τονίζει ότι η θετική κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών με ιδιωτικά κεφάλαια είναι σήμα εμπιστοσύνης.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι τράπεζες και οι εποπτικές Αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν άμεσα και με αποφασιστικότητα το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων με την πλήρη εφαρμογή των νόμων αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την αποπληρωμή τους.

Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν επέτρεψαν στην Ελλάδα να ανακτήσει τις απώλειες ανταγωνιστικότητας κατά την τελευταία δεκαετία σε όρους μοναδιαίου κόστους εργασίας.

Πρώτη προτεραιότητα, κατά την Επιτροπή, παραμένει η αντιμετώπιση της πολύ υψηλής ανεργίας κυρίως στους νέους.

Ωστόσο, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι απαιτούνται «πολύ ουσιαστικές βελτιώσεις» στη δημόσια διοίκηση.