​Τα πάνω… κάτω έρχονται από τον Νοέμβριο στο φορολογικό σύστημα, το οποίο αλλάζει ριζικά!

Στόχος της κυβέρνησης, είναι η διοικητική και οικονομική ενοποίηση 60 διαφορετικών φορέων που χορηγούν κύριες, επικουρικές συντάξεις και προνοιακά επιδόματα.

Μέσω της μεταρρύθμισης που επιχειρείται, θα γίνουν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των κύριων, των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ, όπως επίσης και στην εφαρμογή των νέων πληροφοριακών συστημάτων.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας, η μεταρρύθμιση θα οδηγήσει σε υγιή ταμεία, ενώ τονίζει πως εξασφαλίστηκε η καταβολή των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ για το μέλλον, ενιαίων και δίκαιων κανόνων που τέθηκαν.

Να σημειωθεί, πως στους 60 φορείς που ενοποιούνται, διατηρούνται σήμερα περίπου 90 μητρώα συνταξιούχων και ειδικοί λογαριασμοί, με λογιστική και οικονομική «αυτοτέλεια», διακριτές διοικητικές μονάδες και προσωπικό. Το ίδιο συμβαίνει και στα Ταμεία που έχουν ενοποιηθεί με προηγούμενους νόμους.

Επιπλέον, τα πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν οι φορείς, είναι ασύμβατα μεταξύ τους και δεν επιτρέπουν την ανταλλαγή και την ενοποίηση των δεδομένων των ταμείων που βρίσκονται στον ίδιο φορέα.

Ήδη έχει ξεκινήσει η εκπόνηση μελέτης από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), έπειτα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης από τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, την οποία δημοσιεύει σήμερα το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Όπως αναφέρεται στη σύμβαση, με τη διοικητική ενοποίηση των ταμείων, οριστικοποιείται η τελική δομή του ασφαλιστικού συστήματος, καθίσταται δυνατή η ορθολογική οργάνωση του προσωπικού, η αξιοποίηση ενιαίων μηχανογραφικών συστημάτων, και η ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας.

Απώτερος σκοπός, είναι να αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία, να μειωθούν τα διοικητικά βάρη, να εξαλειφθεί κάθε ίχνος παραβατικότητας, και να εξυπηρετούνται ταχύτερα οι ασφαλισμένοι, αυξάνοντας παράλληλα τα έσοδα των Ταμείων.