Προχωρά η αποκρατικοποίηση για ΔΕΣΦΑ καθώς υλοποιούνται εγκρίσεις και άδειες για την πώληση στη Socar.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ ενημε��ώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 21 Δεκεμβρίου 2013 σύμβασης για την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ (35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – 31% ΤΑΙΠΕΔ) στην εταιρεία SOCAR, αντί €400 εκατομμυρίων και στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψεως των απαιτουμένων εγκρίσεων που αποτελούν και αιρέσεις για την ολοκλήρωση της παραπάνω συναλλαγής, η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (PAE) εξέδωσε σχέδιο απόφασης πιστοποίησης του ΔΕΣΦΑ ως ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς φυσικού αερίου».

H εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι προχώρησε στην κοινοποίηση της απόφασής της προς την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου. Η παραπάνω εξέλιξη αποτελεί το πρώτο βήμα προς την ολοκλήρωση της λήψεως των απαιτουμένων εγκρίσεων και αδειών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.