Προσλήψεις ετοιμάζει η Εθνική Τράπεζα.

Η ΕΤΕ προωθεί διαγωνισμό για προσλήψεις τουλάχιστον 200 πτυχιούχων για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ στο τέλος Μαΐου θα ανακοινώσει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής επιπλέον 200 υποτρόφων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, οι οποίοι θα εργαστούν για δύο χρόνια στην τράπεζα υπό το καθεστώς πρακτικής άσκησης.

Ήδη, διοικητικά στελέχη της ΕΤΕ ήρθαν σε επαφή με την ηγεσία του ΑΣΕΠ, ζητώντας τη συνδρομή του στη διαδικασία του γραπτού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μετά το καλοκαίρι.

Εξάλλου, για τα καταστήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης η Εθνική είναι σε συνεννόηση με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, προκειμένου να απασχολήσει με διετείς συμβάσεις 200 πτυχιούχους από οικονομικές και άλλες ειδικότητες, με διαδικασία επιλογής που ξεκινά τον Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος διαγωνισμός που είχε προκηρύξει το ΑΣΕΠ για προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα ήταν το 2010, όταν είχαν προκηρυχθεί ανάλογες θέσεις για την κάλυψη θέσεων.

Οι προϋποθέσεις για την πρόσληψη

• Να έχουν Ελληνική Εθνικότητα. Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
• Να έχουν πτυχίο τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) του 5ου Επιστημονικού Πεδίου (Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης) ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγ��ωρισμένο
• Να είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών. Οι άνδρες να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση

Σε τι θα εξεταστούν οι ενδιαφερόμενοι

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στις ενότητες:

Γλωσσικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων
Αριθμητικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων
Γενικών Γνώσεων Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά)

Όσοι προσληφθούν:

• Θα υπαχθούν στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζας.
• Θα παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια προπαίδευσης.
• Θα ενταχθούν στον Κλάδο Κύριου Προσωπικού με το βαθμό του Δοκίμου και αποδοχές που αντιστοιχούν στο αρχικό κλιμάκιο του ενιαίου ��ισθολογίου του Κλάδου αυτού, πλέον τυχόν επιδομάτων, και στη συνέχεια θα λάβουν τις προβλεπόμενες από την Τράπεζα βαθμολογικές και μισθολογικές προωθήσεις για πτυχιούχους ΑΕΙ και πτυχιούχους ΤΕΙ.