Νέα αύξηση στο πρώτο τρίμηνο του έτους σημείωσαν τα «κόκκινα δάνεια».

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους:

• Από τα 29,4 δισ. ευρώ των καταναλωτικών δάνειων, βρίσκονται σε επισφάλεια τα 13 δισ. ευρώ
• Από το σύνολο των 71 δισ. ευρώ που είναι τα στεγαστικά δάνεια, αυτά που δεν εξυπηρετούνται έφτασαν τα 19,2 δισ. ευρώ, αυξάνοντας την επισφάλεια από το 25,8% στο 27%.
• Από τα 215, 9 δισ. ευρώ που είναι το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών, δεν εξυπηρετούνται δάνεια ύψους 71 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 39 δισ. ευρώ είναι επιχειρηματικά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, την τελευταία διετία και κυρίως το τελευταίο εξάμηνο, το 70% των προσφυγών αφορούν στεγαστικά δάνεια καθώς χιλιάδες πολίτες αδυνατούν πλήρως να ανταπεξέλθουν τις υποχρεώσεις τους.