Να τροποποιούν τις φορολογικές δηλώσεις τους για το 2014 οι φορολογούμενοι σύντομα.

Όπως ανακοίνωσε ο γ.γ. Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρης, η εφαρμογή του taxisnet θα δοθεί σε παραγωγική λειτουργία από αρχές Ιουνίου.

Υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διορθώσουν λάθη σε κωδικούς πριν υποβάλουν οριστικά τη δήλωση.