Με αργούς ρυθμούς συνεχίζεται η υποβολή των δηλώσεων 36 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Περίπου ο ένας στους έξι έχει υποβάλει τη φορολογική του δήλωση μέχρι στιγμής. Το 35% των δηλώσεων είναι χρεωστικό και ο μέσος φόρος έχει ήδη ξεπεράσει τα 945 ευρώ παρουσιάζοντας όμως αυξητικές τάσεις. Την τελευταία εβδομάδα, προστέθηκαν περίπου 350.000 δηλώσεις.