Ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός έκανε η Τράπεζα Πειραιώς η οποίο αποπλήρωσε τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου καταβάλλοντας 750 εκ. ευρώ.

Πλέον, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της τράπεζας, ανοίγει ο δρόμος για τη διανομή μερισμάτων στο μέλλον: «Η επαναγορά των προνομιούχων μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα της κεφαλαιακής σύνθεσης της τράπεζας και συνιστά απαραίτητο πρώτο βήμα προς την επανάκτηση της δυνατότητας μελλοντικής διανομής μερισμάτων».