Στην εκτίμηση ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας παραμένει εύθραυστη προβαίνει ο ��ύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από τη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD (International Institute for Management Development) για το 2014, ο ΣΒΒΕ διαπιστώνει «την αδυναμία της χώρας να βελτιώσει την ανταγωνιστική της θέση, κατατασσόμενη 57η μεταξύ των εξήντα (60) χωρών που μελετά το IMD».

«Η διαχρονική μελέτη των επιδόσεων της Ελλάδας, τόσο συνολικά, όσο και στους επιμέρους δείκτες, αποδεικνύει "ασταθή" συμπεριφορά “ανταγωνιστικότητας” με εναλλαγή ανόδου και πτώση γεγονός που για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) είναι η απόδειξη ότι η οικονομία μας παραμένει εύθραυστη, και, κυρίως, ευάλωτη στον διεθνή ανταγωνισμό» αναφέρει ο ΣΒΕΕ, τονίζοντας πως αυτό δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας στις επιχειρήσεις.

«O επιχειρηματικός κόσμος της χώρας ζητά να υπάρχει σταθερή κυβερνητική δέσμευση στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια προτείνοντας το νέο ΕΣΠΑ, ως το "κατεξοχήν" εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων, να έχει σαφή περιφερειακή διάσταση, για να λειτουργήσει ως πραγματικός αρωγός της επιχειρηματικότητας» προσθέτει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.