​Την αναπτυξιακή στόχευση της επόμενης 7ετίας, η οποία θα συνοδευτεί από μείωση της φορολογίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους και βελτίωση του Δημοσίου, θα περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο που σύμφωνα με πληροφορίες θα εξαγγελθεί ίσως αυριο ή εντός της εβδομάδος.

Στο σχέδιο αυτό αναφέρονται 13 άξονες οριζόντιων πολιτικών πάνω στις οποίες πρόκειται να βασιστεί η οικονομική πολιτική των επόμενων ετών.

Οι άξονες αυτοί είναι:
-Η συνέχιση και ολοκλήρωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης.
- Βελτίωση της φορολογικής πολιτικής.
- Αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας.
-Εμφαση στην καινοτομία και προώθηση της έρευνας
-Αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης και βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με στόχο να μειωθεί το γραφειοκρατικό βάρος.
- Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο.
- Καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας.
-Η συνέχιση της προσπάθειας για τη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος και η διευκόλυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
- Η απαλοιφή των εμποδίων εισόδου στις αγορές σε όλα τα κλειστά επαγγέλματα και τις οικονομικές δραστηριότητες.
- Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων.
-Η διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου και η προώθηση της εξωστρέφειας.
-Επιτάχυνση και βελτίωση του συστήματος δικαιοσύνης.
- Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.